فایل CD مجموعه مقالات کنفرانس
1401/03/31

پژوهشگران گرامی میتوانند CD مجموعه مقالات کنفرانس را از لینک زیر دانلود نمایند:

https://drive.google.com/file/d/10Rennwr7n3KnjqTSWYtkr6rFEQG6K8kR/view?usp=sharing

برای دانلود طرح روی CD روی لینک زیر کلیک نمایید:

https://s6.uupload.ir/files/7_ywxv